بررسی مولفه های نظام آموزشی مجازی و اثر بخشی آن بر یادگیری دانش آموزان و فراگیران
بررسی مولفه های نظام آموزشی مجازی و اثر بخشی آن بر یادگیری دانش آموزان و فراگیران
دوره 3، شماره 29، آذر 1400، صفحه 46 - 31
نویسندگان : فرید کریمی حاجی خادمی * و خاطره حیدری پور

چکیده :
پیشرفت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ویژه آموزش آنلاین در بستر اینترنت شیوه ای نوین را در فرایند آموزش و یادگیری ایجاد کرده است. آموزش الکترونیکی، نظام آموزش نوینی است که در آن تمامی روند آموزش و یادگیری به وسیله فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می گیرد. یادگیری آنلاین به این معنی است که هر نوع آموزش و یادگیری که از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی انجام شود اطلاق می گردد. مبحث یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی یا مدرسه مجازی در طول سال های اخیر به عنوان یکی ازکاربرد های مهم فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در جهان مطرح بوده است. اصطلاح ((یادگیری الکترونیکی)) به عنوان یک مفهوم کلی طیف گسترده ای از کابردها ، فرایندها ، و اصطلاحاتی از قبیل ((یادگیری وب محور)) ، (( یادگیری رایانه محور)) ، (( یادگیری شبکه ای)) ، (( کلاس مجازی)) ، و (( همکاری الکترونیکی)) را پوشش می دهد. هدف این مقاله بررسی مولفه های نظام آموزش مجازی و اثر بخشی آن بر یادگیری فراگیران و به ویژه دانش آموزان است که به تببین و توصیف زیرساخت های آموزش مجازی و تحلیل آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی- پژوهشی می پردازد.

واژگان کلیدی :
آموزش الکترونیکی، ارتباطات و فناوری، آنلاین، یادگیری، آموزش مجازی