بررسی اثر دارویی استویا( stevia rebaudiana)در کنترل دیابت نوع دوم
بررسی اثر دارویی استویا( stevia rebaudiana)در کنترل دیابت نوع دوم
دوره 2، شماره 18، دی 99، صفحه 58 - 52
نویسندگان : ملیکا ملک آرا *

چکیده :
مقاله حاضر از نوع مروری می باشد که با توجه به پژوهش های محققان در این زمینه جمع آوری شد. استویا یک جایگزین برای شکر می باشد که در کنترل بیماری دیابت نوع دوم موثر می باشد. استویا همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و سطح تری گلیسیرید و کلسترول را کاهش می دهد. استویا خواص ضد میکروبی و ضد التهابی دارد. استفاده از استویا به عنوان شیرین کننده جانشین شكر صنعتي با خاصیت شیرین کنندگي بسیار بیشتراز سایر شیرین کننده ها، راهكاری مؤثر برای کنترل عوارض ناشي از دیابت است. هدف این مقاله بررسی استویا برای پیشگیری از دیابت نوع دوم می باشد.

واژگان کلیدی :
استویا، دیابت نوع دوم، گلیکوزید، گیاهان دارویی