تازه ترین اقدامات انجام شده در زمینه ی ویرایش ژن به کمک کریسپر
تازه ترین اقدامات انجام شده در زمینه ی ویرایش ژن به کمک کریسپر
دوره 2، شماره 9، فروردین 99، صفحه 50 - 56
نویسندگان : ملیکا نصر اصفهانی *

چکیده :
در این مقاله مروری تلاش شده است تا مجموعه ای کوچک از تحقیقات گسترده انجام شده ی اخیر در ارتباط با ویرایش ژن توسط سیستم CRISPR در زمینه های شناسایی تومور و سلول های سرطانی، درمان سرطان گردن با منشاء HPV ، شناسایی سرطان و عرضه سلول ها به سیستم ایمنی تحت عنوان MAEGI ، ایجاد تغییر در الگوی همانند سازی ژن ها ی سلول های کارسیتوما کبدی، یافتن درمانی برای بیماری های کشنده ویروسی که منشاء RNA ای دارند، تولید بیو اکتیو و آنتی بیوتیک های جدید با روش CRISPR-BEST ، و راهی برای درمان دیابت نوع 1 ( T1D ) جمع آوری و ارائه گردد.

واژگان کلیدی :
کریسپر ، کریسپر- کس 9 ، WRN ، کریسپر- کس 13 ، CARVER ، HPV ، CRISPR – BEST ، MAEGI ، Merck's PD-1 ، T1D