محورهای مورد پذیرش مقاله در مجله

محورهای علوم انسانی:

مجموعه علوم مدیریت (تمام گرایش ها)

کارآفرینی

حسابداری، حسابرسی ( تمام گرایش ها)

مدیریت مالی( تمام گرایش ها)

بانکداری و سرمایه گذاری

علوم اقتصادی ( تمام گرایش ها)

علوم تربیتی و روان شناسی ( تمام گرایش ها)

برنامه ریزی درسی و آموزشی

مشاوره، فلسفه تعلیم و تربیت

آموزش و پرورش، برنامه ریزی آموزش عالی

زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی، زبان شناسی

علوم اجتماعی ( تمام گرایش ها)

حقوق ( تمام گرایش ها)

علوم سیاسی ( تمام گرایش ها)

تاریخ( تمام گرایش ها )

جغرافیا ( تمام گرایش ها)

علوم ورزشی و تربیت بدنی ( تمام گرایش ها)

قرآن و حدیث

فلسفه، فقه و اصول اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

اخلاق اسلامی، اديان و عرفان

کتابداری و علم دانش شناسی

فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی و مطالعات بین رشته ای

 

 

محورهای علوم فنی و مهندسی:

مهندسی برق (تمام گرایش ها)

مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)

مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها)

مهندسی عمران (تمام گرایش ها)

مهندسی هوافضا (تمام گرایش ها)

مهندسی صنایع (تمام گرایش ها)

مهندسی نفت (تمام گرایش ها)

مهندسی شیمی (تمام گرایش ها)

مهندسی معدن (تمام گرایش ها)

مهندسی مواد (تمام گرایش ها)

مهندسی دریا

مهندسی هسته‌ای (تمام گرایش ها)

مهندسی معماری (تمام گرایش ها)

مهندسی شهرسازی (تمام گرایش ها)

مهندسی متالورژی (تمام گرایش ها)

مهندسی نساجی (تمام گرایش ها)

مهندسی پزشکی (تمام گرایش ها)

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی مدیریت پروژه

سایر موضوعات مرتبط با علوم فنی و مهندسی

 

محورهای علوم پایه:

ریاضیات (تمام گرایش ها)

آمار (تمام گرایش ها)

فیزیک (تمام گرایش ها)

شیمی (تمام گرایش ها)

زیست شناسی (تمام گرایش ها)

علوم کامپیوتر (تمام گرایش ها)

زمین شناسی (تمام گرایش ها)

فناوری نانو

فناوری های نوین

سایر موضوعات مرتبط با علوم پایه

 

محورهای علوم کشاورزی و منابع طبیعی:

مهندسی علوم دامی

مهندسی گیاه پزشکی

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

مهندسی خاک شناسی

مهندسی باغبانی

مهندسی علوم و صنایع غذایی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی آب

مهندسی شیلات

مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی

صنایع غذایی

مهندسی منابع طبیعی (تمام گرایش ها)

مهندسی محیط زیست (تمام گرایش ها)

سایر موضوعات مرتبط با علوم کشاورزی

 

محورهای هنر:

موسیقی

نقاشی

معماری

نمایش

سینما

پژوهش هنر

طراحی صنعتی

صنایع دستی

هنرهای تجسمی

گرافیک

سایر موضوعات مرتبط با هنر

 

محورهای علوم پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت ( تمام گرایش ها)