دوره 4، شماره 38، شهریور 1401، صفحات 50 - 65
نویسندگان : رضا درم دوست *

چکیده :
حيات مجدد شيعه و پيروزي انقلاب اسلامي در عصر كنوني، مديون ايثارگران و رزمندگاني است كه در مكتب ايمان و قرآن و تعاليم اهل بيت: درس جهاد و شهادت را آموخته و سنگر به سنگر، بي‌خوف و بي پروا، عاشقانه ‌جنگيده اند و زخم و شهادت و اسارت را به جان ‌خريده اند. فرهنگ شهادت با ایجاد روحیه بازدارندگی و مقاومت و ایستادگی در برابر هجوم دشمنان می تواند نقش قابل ملاحظه ای در برقراری امنیت اجتماعی و ملی و همچنین حفظ تمامیت ارضی کشور داشته باشد. با توجه به تهدیداتی که همواره ازسوی دشمنان و معاندان مورد توجه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است، ترویج فرهنگ شهادت و شهادت طلبی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو بایسته است پیرامون مسئله شهادت و نقش آن در امنیت جامعه به تدقیق بحث و بررسی انجام گیرد. این نوشتار به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که فرهنگ شهادت چه نقشی در ثبات امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور دارد. با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده های مورد نیاز در این زمینه پرداخته شده و به روش تحلیل داده ها، مقاله حاضر به نگارش درآمده است.

کلمات کلیدی :
فرهنگ، شهادت، امنیت ملی، ایثار، تمامیت ارضی


مشاهده مقاله
19
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۱