دوره 2، شماره 11، خرداد 99، صفحات 1 - 13
نویسندگان : پروین قنبرلو *

چکیده :
پژوهش حاضر، کوششی است که در آن برآنیم تا با نگاهی به منایع اسلامی، جایگاه تشویق و تنبیه را بیابیم. در این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و مروری می باشد ما به بررسی تشویق و تنبیه از دیدگاه اسلام در لغت، اصطلاح، قرآن، نهج البلاغه، انواع تشویق و مراتب تنبیه پرداخته ایم و سعی کرده ایم آن را تا حد توان بررسی کنیم. پس از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایجی حاصل شده از جمله اینکه تشویق و تنبیه دو روش فوق العاده مهمی هستند که می توانند در اصلاح و تغییر رفتار دانش آموز و هدایت دانش آموز به هدف نهایی یعنی کمال کمک کنند و ما باید آن را به شکل صحیحی اجرا کنیم تا این فرآیند تشویق و تنبیه که در بالا به اهمیت آن اشاره شد بیشترین تاثیر خود را در دانش آموز برای رسیدن به هدف نهایی بگذارد. البته در تربیت دانش آموز، اصل بر تشویق و تنبیه است نه تنبیه و مجازات. تنبیه باید کاملا سنجیده، حساب شده و دقیق باشد و به هیج وجه از حد و مرز لازم فراتر نرود. زیرا عملی طبیبانه است و هرگونه نسنجیدگی و بی دقتی در آن فاجعه آور است و اثرات منفی به همراه دارد.

کلمات کلیدی :
تشویق، تنبیه، دیدگاه اسلام، تغییر رفتار دانش آموزان