دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 88 - 103
نویسندگان : سعید چگنی * و سارا وفایی نژاد و سید مرتضی حسینی و فرهاد شیویاری

چکیده :
انگیزش را می‏توان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد. در حقیقت انگیزش چیزی است که فرد را به پیش رفتن وا می‏ دارد؛ در حال پیش رفتن نگه می‏دارد و تعیین می‏ کند که به کجا باید رفت. انگیزۀ تحصیلی در دانش‌آموزان، به معنای تمایل درونی آن‌ها برای مشارکتِ طولانی مدت و با کیفیت، در فرآیند یادگیری، و متعهد ماندن به این فرآیند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد به نفس و عزت نفس بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اعتماد به نفس و عزت نفس از بنیادی ترین بخشهای شخصیت انسان هستند که بر تمام جوانب زندگی فرد نفوذ دارند. افرادی که دارای اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی هستند، در کار، تحصیل و زندگی موفق بوده، نقاط ضعف و قوت خود را می دانند و راههای رسیدن به موفقیت را به سرعت طی می کنند. یک دانش‌آموز با اعتماد به نفس، به توانایی‌ها و مهارت‌های خود باور دارد، با انگیزه بالا و به موقع در بحث‌های کلاسی و یا کارهای گروهی شرکت کرده و می‌داند که توانایی کافی برای انجام تکالیفش را داشته و از ارائه توانمندی‌هایش نیز ترسی ندارد.

کلمات کلیدی :
اعتماد به نفس، عزت نفس، انگیزه تحصیلی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
184
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ مرداد ۱۴۰۲