دوره 5، شماره 48، تیر 1402، صفحات 250 - 262
نویسندگان : صدیقه قبادیان *

چکیده :
با توجه به زلزله خیزی ایران و قرارگیری روی کمربند زلزله، مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله و جلوگیری از آسیب ساختمان ها سبب افزایش تقاضا در صنعت ساخت و سازبرای مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله می باشد. عدم توانایی پاسخ گویی به این تقاضا به دلیل ناکارآمدی روش های سنتی ساخت و ساز، ضرورت ایجاد تحول دراین روش ها را آشکار و بهره گیری از تکنولوژی های نوین را در صنعت ساخت و ساز ضروری ساخته است. برای پاسخ گویی به نیاز مقاوم سازی سازه حرکت به سمت تولید صنعتی ضروری به نظر می رسد و در این راستا لازم است سیستم ها و فناوری های مطرح روز دنیا نیز مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. در این مقاله بحث پیرامون فناوری های نوین ساختمانی، به معرفی سیستم ساختمانی ترونکو به عنوان یکی از 65 فناوری نوین مطرح شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پرداخته و الزامات اجرایی این سیستم بررسی خواهد شد که از جمله آن ها می توان مقاومت این نوع سازه در برابر زلزله و بارهای جانبی به دلیل سبکی وزن و یکپارپگی سازه و امکان اجرای سیستم ساختمانی ترونکو در اقلیم های متفاوت و فصول مختلف سال، سهولت و سرعت ساخت، نیاز به دقت بالا در اجرا و امکان استفاده از این سیستم در مناطقی با خاک ضعیف و حتی بر روی بناهای ساخته شده به علت وزن کم آن اشاره نمود.

کلمات کلیدی :
فناوري هاي نوین، صنعتی سازي ساختمان، تکنولوژي ساخت، سیستم ساختمانی ترونکو.


مشاهده مقاله
196
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ تیر ۱۴۰۲