دوره 4، شماره 38، شهریور 1401، صفحات 37 - 49
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و مریم حاتمی فرد

چکیده :
«مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت» عنوان کتابی است که به خامۀ خانم دکتر مهدیه محمدتقی زاده، و توسط نشر مجد، و در سال 1396ش. به زیور طبع آراسته شده است. اگرچه بحث «تغییر جنسیت» یک پدیده نوظهور و جدید محسوب می شود، ولی در این باره کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های فراوانی نگاشته شده است. البته کتاب مورد بررسی، از این جهت که نویسنده محترم تلاش می کند که هم «مبانی فقهی» و هم «مبانی حقوقی» جواز تغییر جنسیت را بررسی کند، و نیز این پدیده نوظهور را از نقطه نظرِ «جواز تغییر جنسیت» مورد توجه قرار دهد، حائز اهمیت است. برخی مباحث مهم این کتاب از این قرار است: «معناشناسي واژگان تغيير جنسيت»، «سبب شناسی علمی در تغییر جنسیت»، «خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی»، «جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی»، «تعريف تغيير جنسيت»، «سبب شناسي تغيير جنسيت در علم پزشكي و روانشناسي»، «سبب شناسي تغيير جنسيت در انديشه‌هاي اجتماعي»، «مقاصد شرعي و نقش آن در اوامر و نواهي»، و «بررسي علت و ملاك در كشف حكم». توجه به برخی نکات شکلی و محتوایی که در ادامه خواهد آمد، می تواند ارزش ها و محاسن این تلاش علمی را بیشتر کند.

کلمات کلیدی :
تغییر جنسیت، خنثی ها، دوجنسی ها، ترانس سکشوال، مسائل مستحدثه.


مشاهده مقاله
20
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۴ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۱