دوره 4، شماره 44، اسفند 1401، صفحات 99 - 109
نویسندگان : میرحسام سید سلطانی *

چکیده :
ورزش پدیده ای اجتماعی بسیار مهم است که در تمامی جوامع نقش مهمی در هدایت استعداد ها و سلامتی دارد اما امروزه گسترش فضای مجازی باعث‌ شده است که فرزندان و دانش آموزان کشور کمتر به تحرک و فعالیت های بدنی بپردازند. پژوهش حاضر از نوع مروری است و جهت گردآوری اطلاعات به منابع معتبر و مکتوب در این زمینه مراجعه کرده و پس از بررسی دقیق به طبقه بندی و نتیجه گیری منسجم دست یافتیم. هدف از پژوهش حاضر هم بررسی فضای مجازی به عنوان یک عامل ورزش گریز برای دانش آموزان و ارائه رهکارهای مناسب برای والدین و مربیان جهت تشویق به ورزش و مدیریت فضای مجازی می باشد. باید مربیان و معلمان تمام تلاش خود را بکنند که با ارائه راهکارها دانش آموزان را به ورزش سوق دهند زیرا فضای مجازی عاملی بسیار مهم و تاثیر گذار جهت ورزش گریزی دانش آموزان به شمار می رود، و علاوه بر آن استفاده مداوم از اینترنت و فضای مجازی تأثیرات بدی می گذارد که به ارائه راهکارهایی برای آنها پراخته شده که در کاهش اثرات وب متاثر هستند.

کلمات کلیدی :
فضای مجازی، ورزش گریزی، دانش آموزان، تأثیر فضای مجازی بر ورزش،فضای مجازی


مشاهده مقاله
292
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اسفند ۱۴۰۱