دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 1 - 10
نویسندگان : آرزو اناری شاه ولیان *

چکیده :
زمینه و هدف: یکی از برنامه‌های ثابت و پرطرفدار در برنامه مدارس تربیت بدنی است. تربیت بدنی و ورزش مقوله‌ای است که در هر اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت‌های اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکار ناپذیر است، تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت است و باعث رشد ابعاد شخصیتی و شناختی و اجتماعی کودکان می‌شود. روش بررسی: این پژوهش به روش مروری و از نوع کتابخانه‌ای انجام شده است. و برای جمع آوری اطلاعات به منابع معتبر و مکتوب در این زمینه چون کتب، مقالات، نشریات و مجلات معتبر مراجعه شد، بدین صورت که ابتدا مطالب مرتبط از منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بعد از مورد بررسی قرار دادن و انسجام آن‌ها به مطالب منسجم حاضر دست یافتیم. یافته‌ها: تربيت بدنی در بعد روانی دارای اثرات مثبتی از قبيل کاهش اضطراب و فشار روانی، کاهش افسردگی و پرخاشگری و افزايش اعتماد به نفس، عزت نفس، خود پنداره مثبت، شادابی و نشاط در دانش آموزان است. در بعد اجتماعی نيز تربيت بدنی باعث ارتقا روابط اجتماعی، مسئوليت پذيری، هدايت و رهبری، کارگروهی، اميد به آينده و اميد به زندگی آنان می‌شود. نتیجه‌گیری: تربيت بدنی و ورزش جزء لاينفک تعليم و تربيت و وسيله‌ای برای رسيدن به سلامت روحی نسل جوان است. نبايد چنين تصور شود كه تربيت بدنی امری بی ارزش و تفننی است و صرفاً موجبات سرگرمی و مشغوليت كودكان و جوانان را فراهم می‌سازد؛ برعكس بايد آن را جزء مهمی از فعاليت‌های زندگی به‌شمار آورد. مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت، رشد فردی و اجتماعی و سلامت روحی ارتباط نزدیکی با تربيت بدنی و ورزش دارد.

کلمات کلیدی :
ورزش، تربیت بدنی، مدارس، دانش‌آموزان.


مشاهده مقاله
47
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳