دوره 2، شماره 14، شهریور 99، صفحات 17 - 1
نویسندگان : امیرمحمد صیدی * و کامبیز تحویلداری و تانیا بیگدلی

چکیده :
كيتوزان از مشتقات داستيله كيتين مي باشد كه در سخت پوستان، بند پايان، ديواره سلولي برخي از قارچ ها و پوسته ميگو يافت مي شود و نشاسته مهمترین و فراوانترین کربوهیدرات موجود در پیکره ی گیاهان است که به شکل دانه هایی گرد تا تخم مرغی شکل در آمیلوپلاستها ( ذخیره ای ) وو در کلروپلاست برگهای سبز ( نشاسته موقتی ) از واحدهای گلوکز ساخته میشود و سلولز فراوان ترين منبع پليمر طبيعي است كه به دليل خواص منحصربه فردش شامل تجديدپذيري، زيست تخريب پذيري، خواص مكانيكي بالا، زيست سازگاري، و خاصيت كايرالي كاربردهاي متنوعي يافته است. اين مطالعه در مورد تهيه و بررسي خواص فیزیکی و شیمیایی و خواص زیست تخریب پذیری و ضد میکروبی کامپوزیت این پلیمرهای زیست تخریب پذیر می باشد. در این مطالعه ابتدا کیتوسان از پوست میگو سپس نشاسته از سیب زمینی و سلولز از پالپ پرتقال و پنبه استخراج شد. درصد خلوص هایشان با اندازه گیری تست های FT-IR گرفته شد و سپس به صورت محلول هایی اندازه گیری شده فیلم های ترکیب شده و کامپوزیت های مخلوط شده از این پلیمر ها را ساخته شد و سپس تست های حلالیت و ریو لوژی آنها را گرفته و به صورت ترکیبی در شیر و آدامس طبیعی مخلوط گردید تا خاصیت ضد باکتری آنها بررسی شود.. نتیجه نشان دهنده ی خاصیت کشسانی مخلوط کیتوسان نشاسته بیتشر نسبت به نمونه های کیتوسان و نشاسته بوده که خاصیت آنتی باکتریالی فراوانی داشته اند.

کلمات کلیدی :
کیتوزان، خاصیت ضد باکتری، زیست تخریب پذیر، سلولز، نشاسته