دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 1 - 7
نویسندگان : سیما اسدزاده سنجی *

چکیده :
درس پژوهی رویکردی همکاری محور به توسعه حرفه ای معلمان است، که از کشور ژاپن منشاء گرفته است زمانی که این رویکرد اولین بار در اواخر دهه ی 1990 در ایالات متحده معرفی شد، به سرعت توجه مربیان و کارشناسان آموزش آمریکا را به خود جلب کرد، زیرا تصور بر این بود که این رویکرد یک نوآوری مؤثر و قابل اقتباس می باشد.این رویکرد براساس مکان،کار محور،مبتنی بر یادگیری دانش آموز،بر پایه ی همکاری و پژوهش مداری می باشد. پژوهشهاي بين المللي اخير در زمينه توسعه حرفه اي معلمان، روشنگر جهت گيريهاي متفاوتي از اقدامات معمول در اين حوزه است. اين پژوهشها بيشتر بر مدرسه و کلاس درس استوار است و مي کوشد معلمان را بيش از پيش در تصميم گيريهاي مربوط به شيوه هاي بهبود کيفيت آموزشي مدارس مشارکت دهد.اين آموزش به معلمان کمک مي کند تا به هنگام کسب صلاحيتهاي حرفه اي در حين کار به بازسازي فکري خويش و دانش آموزان در فرايند ياددهي - يادگيري توجه جدي مبذول دارند. باید ضرورت پرداختن به درس پژوهش و به طور کلی ایجاد فرهنگ عامی معلم پژوهنده را از تربیت معلم و به صورتی در هم تنیده در همه دروس و برنامه ها آغاز نمود و در جریان رشد حرفه ای آن را تداوم بخشید.

کلمات کلیدی :
درس پژوهی، تفکر انتقادی، توسعه حرفه ای، معلمان


مشاهده مقاله
24
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ آبان ۱۴۰۱