دوره 5، شماره 45، فروردین 1402، صفحات 21 - 34
نویسندگان : عاطفه موسویان * و طالب خفایی و مهدی صادق زاده

چکیده :
کشاورزی سهم عمده ای در اقتصاد جهان دارد و بیشتر مردم برای امرار معاش خود به آن وابسته هستند. این امر آب را به منبع مهمی تبدیل می کند که باید با استفاده از آخرین فناوری های موجود حفظ شود. امروزه، اینترنت اشیاء قابلیت خود را به کشاورزی هوشمند نیز گسترش داده است. در این تحقیق یک سیستم خودکار و کم هزینه برای آبیاری هوشمند بر اساس یک رویکرد مسیریابی انرژی-اگاه مبتنی بر فازی ارائه شده است. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات دریافت شده از حسگرها (نظیر دما، رطوبت خاک و غیره)، یک شبکه عصبی برای تعیین بهترین برنامه آبیاری آموزش داده شده است. کاربر موجود در سیستم میتواند با موبایل، رایانه همراه و غیره بر فرایند جمع آوری اطلاعات نظارت داشته باشد و کار مدیریت آبیاری محصولات کشاورزی را انجام دهد. سیستم پیشنهادی با هوشمندی، هزینه کم و قابل حمل بودن، مناسب بودن آن را برای گلخانه، مزارع و غیره اثبات می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی نتایج بهتری در مقایسه با پروتکل LEACH و همچنین الگوریتم WSN-IoT در معیارهای مختلف نظیر طول عمر شبکه و انرژی مصرفی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی :
اینترنت اشیاء، آبیاری هوشمند، کشاورزی هوشمند، مسیریابی داده ها، پروتکل OSPF.


مشاهده مقاله
263
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ فروردین ۱۴۰۲