دوره 4، شماره 38، شهریور 1401، صفحات 92 - 109
نویسندگان : محمّدمهدی کریمی نیا * و عصمت الله فصیحی

چکیده :
حسبه یکی از بهترین نهادهای مذهبی مسلمانان و یگ الگوی کارآمدی از نظام حقوقی اسلام در دوره خلافت اسلامی بوده که در برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت و جلوگیری از جرائم نقش اساسی داشتن، امروزه به دلایل متعددی هم‏چون فقر، بیکاری، ناامنی، بیشتر شدن ابزار و وسایل جرم‏زا و پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی که زمینه‌ساز مجرمین در ایجاد جرم شده وزندگی اجتماعی بشر را تهدید می‌کنند؛ بیشتر از هر زمان دیگری به نهاد مذکور ضرورت احساس می‌شود تا با اقدامات پیشگیرانه‌شان از وقوع جرم پیشگیری نماید، این در حالی است که در کشورهای اسلامی، نهاد حسبه به شکلی سنتی سابق وجود ندارد، بلکه در قالب نهادهای دیگری ظهور نموده که وظایف و صلاحیت‏های نهاد حسبه را به عهده‌دارند. تحقیق حاضر که در پی معرفی نهادهای نوظهور متصدی امور حسبی در افغانستان و تبیین نقش آن‌ها در پیشگیری از جرم بوده است؛ پس از مطالعه و تحقیق، ثارنوالی (دادستانی)، شاروالی (شهرداری)، پلیس ملی و وزارت امر به ‌معروف و نهی از منکر، از مهم‌ترین وارثان نهاد حسبه در افغانستان معرفی‌شده و نهادهای مذکور با استفاده از پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری نقش اساسی در پیشگیری از جرم‌دارند، می‌توان گفت: این نخستین گام در عرصه معرفی نهادهای نوظهور متصدی امور حسبی در افغانستان می¬باشد، درین تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات کتاب‌خانه‌ای بوده که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین گردیده است.

کلمات کلیدی :
امور حسبی، نهادهای نوظهور، پیشگیری، جرم.


مشاهده مقاله
21
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۱