دوره 3، شماره 23، خرداد 1400، صفحات 149 - 155
نویسندگان : سعید غضنفری * و شهناز غضنفری و محمدجواد خدایاری و مینا ابراهیمی و علیرضا قیاسی

چکیده :
رشد فناوری‌های جدید و پیشرفت‌های علمی در دهه‌های اخیر، تأثیر زیادی بر روی روش‌های آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی داشته است. در سطح آموزش ابتدایی نیز، روش‌های آموزشی نوین و ابزارهای فناوری برای ارائه بهتر و موثرتر آموزش به دانش‌آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در عین حال که این روش‌ها باعث می‌شوند که دانش‌آموزان بهتر و سریع‌تر یاد بگیرند، برخی چالش‌ها و مشکلات نیز به همراه خود دارند که باید مدیریت شوند. در این مقاله، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در روش‌های آموزشی نوین در آموزش ابتدایی پرداخته می‌شود. از جمله چالش‌های این روش‌ها می‌توان به نیاز به ابزارهای فناوری و دسترسی به این ابزارها، نیاز به آموزش و آمادگی معلمان برای استفاده از این ابزارها و همچنین بروز مشکلات فنی در استفاده از این ابزارها اشاره کرد. با این حال، استفاده از روش‌های آموزشی نوین در آموزش ابتدایی، فرصت‌های زیادی را نیز به همراه دارد. این فرصت‌ها شامل افزایش تمرکز و توجه دانش‌آموزان، ارتقاء تعامل و همکاری در کلاس درس، ایجاد شیوه‌های یادگیری متنوع و جذاب و همچنین ارتقاء مهارت‌های فناوری و دیجیتالی دانش‌آموزان می‌باشد.

کلمات کلیدی :
روش‌های آموزشی نوین، آموزش ابتدایی، فناوری، یادگیری متنوع، مهارت‌های دیجیتالی


مشاهده مقاله
252
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ آذر ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پذیرش
۱۸ خرداد ۱۴۰۰