دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 55 - 67
نویسندگان : امین رمشکانیان * و یدالله حمیدیان

چکیده :
امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان ‏های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می‏ شود. نیمه دوم قرن بیستم شاهد تغییراتی وسیع در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح جهانی و بومی بوده است. این تغییرات، ابداع روش‏های نوآورانه و متنوع را در تمام بخش‏های آموزشی ایجاد کرده است. از طرفی، فناوری اطلاعات در آموزش، ابزاری است که بر پایه نظریه‏ های مکتب روانشناسی شناختی تنظیم شده است. معلمان می ‏توانند با استفاده از فناوری اطلاعات، فعالیت‎های آموزشی خود را بر اساس شیوه ‏های یادگیری طراحی کنند و در جهت بهره‏ گیری از شیوه‏ های جدید آموزشی مانند آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی، مدارس هوشمند و آموزش دیجیتالی گام بردارند. از اینرو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت نقش تحولات جهانی در آموزش و پرورش، به مباحث آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، تحولات جهانی در نظام تعلیم و تربیت، استفاده از روش‏ها و تکنولوژی‏ های آموزشی پرداخته است. و در ادامه نقش فناوری اطلاعات و نوآوری را در آموزش مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی :
آموزش و پرورش، تحولات جهانی، فناوری اطلاعات، نوآوری


مشاهده مقاله
19
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۶ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱