دوره 3، شماره 30، دی 1400، صفحات 86 - 62
نویسندگان : محمد علی احمدی * و محمد جعفری فشارکی

چکیده :
دنیای امروز با پیچیدگی های خاص خود به موازات پیشرفت های مختلف جامعه به ویژه پیشرفت های صنعتی نیازمند توجه ویژه به حوزه سلامت و درمان می باشد. به همین دلیل یکی از مطالبات اصلی مردم از حاکمیت ها توجه به ارتقاء سلامت ، بهداشت و درمان بیماری ها است و از این رو در قوانین کشورهای مختلف به این مقوله توجه خاص شده است. پیشرفت های علم پزشکی اگر چه موجب افزایش میانگین طول عمر،سطح سلامت و بهداشت می شود،اما در بعضی مواقع نیز بی توجهی به مقررات و فرآیندهای تولید،توزیع و مصرف درست داروها موجب بروز خسارت شده و یا اشتباهاتی که به دلیل عدم اطلاع رسانی درست به بیمار در خصوص فراورده های دارویی و نحوه مصرف آن نتایج زیان بار غیر قابل جبرانی نظیر مرگ یا نقص های دائمی و یا جزئی در پی دارد ، موجب طرح موضوع مسئولیت مدنی و به عبارتی جبران خسارت زیان دیده می شود.در این پژوهش سعی برآن شده که چگونگی جبران خسارت وارده به زیان دیده ی ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح فرآورده های داروئی ،تولید کننده،توزیع کننده و یا پزشک و یا حتی فرد بیمار مشخص گردد و مبنای مسولیت آن ها در چارچوب هر یک از مسولیت های مدنی مطلق ، مسولیت محض و یا مسولیت بر مبنای تقصیر بررسی شود.

کلمات کلیدی :
مسئولیت مدنی، تولید دارو، توزیع دارو، جبران خسارت.