دوره 5، شماره 50، شهریور 1402، صفحات 93 - 105
نویسندگان : محمد آریا صدیقی *

چکیده :
اهداف: آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر است که می‌تواند منشاء بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان باشد. وجود خلا بین توان تامین آب و شدت تقاضا، بحران‌آفرین است. و هنگامی که این عدم تعادل با راهکارهای مدیریتی مهار نشود، باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در کشور می‌شود. از منابع تامین آب سطح زمین، سفره‌های آب زیرزمینی نقش مهمی در این عرصه دارند و بیش از ۶۰ درصد آب شرب جهان را تامین می‌کنند. یکی از حوزه‌هایی که بیشترین مصرف آب‌های زیرزمینی را به خود اختصاص داده اند مربوط به کشاورزی می‌باشد که می‌توان با استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین برای اراضی کشاورزی تقاضای آب را با توجه به افزایش راندمان کاربرد آب مدیریت کرد. هدف تحقیق کاربردی است. روش تحقیق: با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کتابخانه‌ای و مروری انجام شده است. یافته‌ها: بعد از بررسی مقالات، کتب، اسناد و پایگاه‌های اینترنتی معتبر اطلاعاتی در زمینه منابع آب زیرزمینی و نحوه تشکیل آن‌ها، سیستم‌های آبیاری نوین، راهکارهایی برای مدیریت منابع آب‌زیرزمینی، انواع آبیاری‌های نوین و چالش‌های موجود در این سیستم‌ها آورده‌ایم. نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل یافته‌ها حاکی از آن بود که با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کشت مثل گلخانه‌ای، بارورسازی ابرها، آبیاری تحت فشار، استفاده از آب‌های ژرف و شیرین کردن آب دریا میزان استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی را کاهش داد.

کلمات کلیدی :
آب زیرزمینی، سیستم تحت فشار، فناوری گلخانه‌ای، سیستم نوین آبیاری


مشاهده مقاله
108
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ شهریور ۱۴۰۲