دوره 2، شماره 20، اسفند 99، صفحات 47 - 32
نویسندگان : سمیرا ندری پری *

چکیده :
رایانش ابری به عنوان یک فناوری کلیدی برای ارائه ی زیرساخت ها و نیازهای خدمات داده با هزینه ی کم و با حداقل تلاش و سطح بالای مقیاس پذیری ارائه شده است و از این رو در جنبه های مختلف صنعت فناوری اطلاعات به طور فراوان اجرا شده است. با توجه به رشد سریع رایانش ابری، هنوز هم نگرانی های امنیت اطلاعات به طور کامل رفع نشده است. نگرانی‌های امنیت اطلاعات تا حدودی مانع رشد رایانش ابری می شود که بایستی آن را حل کرد. این در حالیست که فناوری نوظهور بلاکچین به عنوان یک تکنولوژی کلیدی برای تامین امنیت به ویژه به لحاظ یکپارچگی، اصالت و محرمانه بودن ظهور کرده‌است. این مقاله به بررسی جنبه های مختلف امنیت در بلاکچین و محاسبات ابری و تجزیه و تحلیل بیشتر تحول در بخش امنیتی داده های ابری با کمک فناوری بلاکچین می پردازد.

کلمات کلیدی :
رایانش ابری، بلاکچین، امنیت داده های ابری