دوره 5، شماره 47، خرداد 1402، صفحات 19 - 30
نویسندگان : آسیه یونسی *

چکیده :
یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر امروزی، تامین منابع غذایی و رسیدن به خودکفایی در این زمینه است. کیفیت غذای مصرفی هر قومی ارتباط مستقیم با سطح آگاهی از مسائل بهداشتی و تغذیه‌ای، توان اقتصادی و عادات غذایی مردم آن کشور دارد. در گذشته امنیت غذایی مترادف با رشد تولید غذا خصوصا در کشورهای کم درآمد و کم غذا تعبیر می‌شد اما رشد جمعیت از یک سو و افزایش تعداد گرسنگان ازسوی دیگر نشان داد که این دیدگاه درست نیست. امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی و سالم برای داشتن یک زندگی خوب و فعال. گوشت ماهی بدلیل داشتن اسیدهای آمینه ضروری، قابلیت هضم و جذب بالا، غنی بودن از نظر مواد معدنی و ویتامین و کاهش بعضی از بیماری‌ها توسط افراد زیادی مصرف می‌شود. در این تحقیق با بررسی کتاب‌ها، مقاله‌ها، منابع و پایگاه‌های اینترنتی با بیان اهداف امنیت غذایی، بحران‌های غذایی در جوامع، قوانین سازمان شیلات و وظایف این صنعت، اقتصاد این صنعت در ایران، تولید و مصرف آبزی پروری و عوامل تاثیرگذار بر آن، تاثیرات صنعت شیلات بر تامین امنیت غذایی کشور را بیان کردیم و روش پژوهش تجزیه و تحلیل کتابخانه‌ای- مروری است. یافته‌ها نشان دادند که آبزی‌پروری در اغلب کشورها توانسته است که به تامین غذا مخصوصا پروتئین مورد نیاز مردم بپردازد. میزان تولید و مصرف این ماده غذایی درحال تحقق بوده و با آشکار شدن اهمیت مصرف آبزیان برای سلامت انسان‌ها روند مصرف آن در رژیم غذایی افراد درحال افزایش است

کلمات کلیدی :
شیلات، آبزی‌ پروری، امنیت غذایی


مشاهده مقاله
249
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۲