دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 49 - 54
نویسندگان : آیدین مرادخانی * و سجاد محمدی

چکیده :
حذف اصطحکاک همواره می توان گفت به یکی از آروزهای انسان ها تبدیل شده است که می توان گفت امروزه خوشبختانه با دستیابی به روش های نوین در طراحی سیستم های مغناطیسی در حقیقت امکان پذیر شده است در حقیقت در این مقاله با مطالعه بر موضوعی بدون اصطحکاک می توان نیروی را انتقال داد که این نیرو برابر با حرکت یا انجام کاری می تواند باشد در صنعت خودروسازی نیز دارای کاربردهای فراوانی است یکی از کاربردهای آن حذف صفحه کلاج می باشد صفحه کلاج معمولی که در داخل خودرو تعبیه می شود به مروز زمان ازبین می رود و باید تعویض شود که این عامل در حقیقت می توان گفت هزینه بردار می باشد اما با استفاده از نیروهای مغناطیسی در حقیقت دیگر نیازی به استفاده از صفحه کلاج نمی باشد و انتقال نیرو به گیربکس دارای دو میدان مغناطیسی قدرتمند می باشد نصب می شود.

کلمات کلیدی :
نیرو، مغناطیس، اصطحکاک، حرکت فیزیکی، نیروی الکترواستاتیک


مشاهده مقاله
264
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱