دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 104 - 117
نویسندگان : لیا پورنعمت *

چکیده :
هدف مقاله حاضر بررسی اختلالات یادگیری در درس ریاضی می باشد.تحقیق از نوع توصیفی-مروری می باشد. که اطلاعات آن با توجه به مطالعه، تجزبه و تحلیل کتاب ها و مقالات و دیگر منابع معتبر علمی تهیه شده است.یافته ها میزان برآورد شیوع اختلالات یادگیری بین ۱ تا ۳۰ درصد نوسان است. در جداول رسمی آمار کودکان استثنایی، درصد شیوع اختلالات بین ۱ تا ۳ درصد تخمین زده می‌شود که بخشی از آن مربوط به اختلالات یادگیری در درس ریاضی می باشد این اختلال از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که اختلال ریاضیات اغلب همراه با مشکلات خواندن و یا املاء رخ می دهد و در سایر دروس هم تاثیر منفی می گذارد. با توجه به اهمیت این درس باید نسبت به آسیب شناسی و درمان آن اقدام کرد. تحلیل ها نشان داد که با به کار گیری روش های درست می توان به مقدار چشم گیری اختلالات یادگیری در ریاضی را کاهش داد و دانش آموزان را به روند عادی کلاس برگرداند.

کلمات کلیدی :
اختلالات یادگیری، ریاضی، تشخیص اختلالات، زمینه های ابتلا


مشاهده مقاله
185
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ مرداد ۱۴۰۲