دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 33 - 58
نویسندگان : حمیدرضا عباسی جزی *

چکیده :
خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی و یک جامعه کوچک به شمار می رود. خانواده نهادی است که باعث آرامش اعضای خانواده و انتقال فرهنگ خود به نسل های دیگر می شود و ثبات و استحکام آن می تواند در ثبات جامعه موثر واقع گردد. اما آنچه ثبات و استحکام خانواده را تهدید می کند و باعث از هم پاشیدگی آن می شود طلاق می باشد. طلاق امری است که تاثیرات نا مطلوبی بر خانواده و اجتماع دارد. مسلما کسی دوست ندارد پایان زندگی اش طلاق باشد اما گاهی بنابر دلایلی از جمله اختلافات فرهنگی، سطح طبقاتی، عوامل جنسی، عاطفی و...افراد مجبور می شوند که این تجربه تلخ را بچشند. طلاق مسئله ای است که تمامی کشورها با آن رو به رو هستند البته باید گفت که طلاق در هر کشوری متناسب با فرهنگ آن کشور شکل های مختلفی دارد و در هر کشور شرایط و قوانین متفاوتی را دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق طلاق در قانون ایران و فرانسه و آثار آن می باشد. این پژوهش به روش مروری و از نوع کتابخانه ای انجام شده است. و برای جمع آوری اطلاعات به منابع معتبر و مکتوب در این زمینه چون کتب، مقالات ، نشریات و مجلات معتبر مراجعه شد، بدین صورت که ابتدا مطالب مرتبط از منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بعد از مورد بررسی قرار دادن و انسجام آن ها به مطالب منسجم حاضر دست یافتیم. در این پژوهش طلاق در ایران و کشور فرانسه را مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار داده ایم.

کلمات کلیدی :
طلاق، حق طلاق، حق طلاق در ایران، حق طلاق در فرانسه


مشاهده مقاله
141
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۶ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ فروردین ۱۴۰۳