دوره 4، شماره 41، آذر 1401، صفحات 12 - 24
نویسندگان : رضا یاراحمدی * و رودابه بهزادی اندوهجردی و مهسا قوش خانی و اکرم امانی

چکیده :
آلزایمر نوعی بیماری مغزی مزمن و پیشرونده می باشد که سبب اختلال در سیستم یادگیری و حافظه، اختلال عملکرد شناختی و بی ثباتی رفتاری، عمدتا در میان جمعیت سالمندان می¬شود. اختلال در گفتار و سایر فعالیت های شناختی در افراد مبتلا به مرور بروز می کند. علی رغم تحقیقات فراوان در دو دهه اخیر، علت بیماری آلزایمر نامشخص است و این بیماری در پاسخ به درمان های ادراکی، کمتر درمان پذیر است. پیش بینی می شود که شیوع آلزایمر در نیم قرن بعدی افزایش چشمگیری داشته باشد. بر این اساس در این مطالعه مروری، اطلاعات مربوط به درمان های نوین برای آلزایمر از پایگاه‌های اطلاعاتی نظیرSID، PubMed، Irandoc وGoogle Scholar با استفاده از کلید واژه های آلزایمر و روش های درمانی و کلیدواژگان انگلیسی، Alzheimer و treatment methods جستجو شد. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد. در نهایت برای تنظیم مقاله از 35 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی استفاده گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که برخی درمان هاي جایگزین مانند رژیم مخصوص به همراه تمرینات ذهنی و جسمی به وسیله بیشتر محققان پزشکی توصیه شده اند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که تاثیر مثبت فناوری نانو و محصولات پروبیوتیک در درمان این بیماری بیشتر و بهتر از داروهای موجود در بازار است.

کلمات کلیدی :
آلزایمر، روش های درمانی، پروبیوتیک


مشاهده مقاله
197
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ دی ۱۴۰۱