دوره 6، شماره 58، اردیبهشت 1403، صفحات 11 - 22
نویسندگان : حمید لشنی *

چکیده :
انرژی نقش برجسته در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف دارد. لذا مدیریت و بهینه‌سازی فرایند مصرف، تولید و توزیع انرژی یکی از اصلی‌ترین راهبردهای تضمین امنیت انرژی است که از سوی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود. این صنعت بهینه‌سازی یک صنعت جدیدی است که در کشورها درحال شکل گرفتن می‌باشد. بهینه‌سازی یک سیستم عبارت است از تعریف دقیق سیستم و انتخاب ویژگی‌هایی که باید انجام شوند و بهینه‌سازی انرژی به درک جدیدی از سیستم‌ها و فرآیندها برای تعیین مناسب‌ترین پارامترهای طراحی به منظور دستیابی به افزایش کارایی، بهینه سازی هزینه و پایداری می‌پردازد. بنابراین ما در مقاله سعی کردیم با روش تجزیه و تحلیل توصیفی- مروری به بررسی کتب، پایان‌نامه‌ها، پایگه‌های الکترونیکی و یافته‌های مقالات انجام گرفته در حوزه بررسی مسائل بهینه‌سازی در توزیع انرژی بپردازیم. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که انرژی اهمیت بسیاری در زندگی موجودات دارد و طراحی سیستم‌های قدرت در زمینه تولید، توزیع و مصرف انرژی از وظایف مهم برنامه‌ریزان در این حیطه می‌باشد. از طرفی بحث بهینه‌سازی سیستم‌های توزیع انرژی همواره مورد توجه محققان بوده است و با استفاده از سیستم‌ میکروگرید، الگوریتم‌های فراابتکاری تکنیک‌های برنامه‌ریزی احتمالی در زمینه استفاده بهینه از منابع بادی و خورشیدی و غیره می‌توانیم مقدار توان بهینه منابع تولید را تعیین کرده، به بهره‌برداری بهینه از شبکه‌ها انجامیده و کاهش تلفات را در پی داشته باشیم.

کلمات کلیدی :
بهینه‌سازی، توزیع انرژی، منابع تجدیدپذیر، توان تولیدی


مشاهده مقاله
157
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳