دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 101 - 111
نویسندگان : فرشته نصرت پور *

چکیده :
هدف: مقوله پوشش و لباس از جمله مسائلی است که بشر همواره در زندگی خود با آن در ارتباط بوده و به‌عنوان یک نیاز ضروری و جزء جدایی‌ناپذیر حیات انسانی، به آن نگریسته می‌شود. لباس در زندگی روزمره انسان‌ها نیز کاربردهای متنوعی داشته است. در جوامع بشری، پوشیدن لباس آراسته و پرهیز از هرنوع آشفتگی و پریشانی، نشانه‌ای از وجود نظام فکری و ذوق سلیم است. بدون شک یکی از مهم‌ترین ویژگی برای طراحی لباس جذاب و پرکاربرد، استفاده از تکنیک‌های خلاقیت می‌باشد. طراح لباس باید باتوجه به مد روز، لباسی را طراحی کند که مورد پسند اکثر افراد جامعه باشد. روش تحقیق: این تحقیق بر اساس روش تجزیه و تحلیل توصیفی به صورت کتابخانه‌ای و مروری انجام شده است. که برای دست‌یابی به یافته‌های علمی از منابع معتبر از جمله مقالات، پایان‌نامه‌ها و درگاه‌های اینترنتی بهره گرفته شده است. یافته‌ها: ضمن توضیح درباره اصول و نحوه طراحی لباس، به بیان عوامل موثر و ابعاد گوناگون تاثیرگذار بر طراحی اثربخش یک لباس پرداخته‌ا و سپس درمورد تکنیک‌های خلاقیت از جمله الگوهای پارامتریک، الگوی اسکمپر مطالبی را ذکر کرده ایم. نتایج: توجه به عواملی مانند رنگ لباس، جنس، تزئین و غیره می‌تواند کمک شایانی به طراحان لباس کند. از طرفی استفاده از الگوی پارامتریک یا همان بهره‌گیری از اشکال معماری و الگوی اسکمپر به‌عنوان یکی از جدیدترین روش‌ها در صنعت مد امروز هستند.

کلمات کلیدی :
خلاقیت، پارامتریک، اسکمپر، طراحی لباس


مشاهده مقاله
132
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۱ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۹ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ مهر ۱۴۰۲