دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 40 - 49
نویسندگان : شهرزاد سنجری و رضا شجاعی * و علی کمالی و محمدرضا محمدی سلیمانی

چکیده :
شیوه مرسوم انتخاب پیمان کاران انتخاب بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی می باشدکه مشکلات بسیاری بوجود آورده است، بر اساس پیشنهاد محققان استفاده از معیارهای مالی، مدیریتی و... پیمان کاران می تواند این مشکلات را کاهش دهد. هدف از اجرای این تحقیق طراحي نرم افزاری براي انتخاب پیمان کار مناسب در برون سپاری محدوده های معدنی استان کرمان می‏باشد. تعداد 25 نفر از کارشناسان دولتی شاغل در بخش واگذاری معادن استان کرمان میزان اهمیت هر کدام از معیار‏ها را نسبت به معیارهای دیگر در یک پرسشنامه طراحی شده براساس مقیاس زوجی تعیین کرد ند و سپس اطلاعات از طریق نرم افزار اکسپرت چویس11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‏ ها بالاترین وزن در انتخاب پیمان کاران متعلق به معیار «مالی» بود، بعد از آن معیار «مدیریتی»، «منابع»، «توانایی»، «کیفیت»، «اطمینان، «تعهد» و «عوامل محیطی» بترتیب بالاترین وزن را در تعیین پیمان کاران داشتند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران دولتی بخش معادن استان کرمان جهت انتخاب پیمان کاران از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.

کلمات کلیدی :
نرم افزار، پیمان کار، معدن، ای اچ پی، استان کرمان


مشاهده مقاله
21
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱