دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 14 - 26
نویسندگان : حسین جلائی نوبری *

چکیده :
قرآن کریم درباره هیچ قوم و ملتی به اندازه‌ ی قوم بنی‌اسرائیل سخن نگفته بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که بدون شک ماجرای آنان عبرت برای ملت‌ ها می‌ باشد بنی‌اسرائیل در طول تاریخ دچار انحراف و فسادهای زیادی شده که تاریخ شاهد و بازگو کننده آن‌هاست هم در تورات، هم در انجیل و هم در قرآن کریم از جمله سوره اسرا به فساد آنان اشاره شده‌است. همان‌ طوری که تا عصر حاضر فسادها تأثیر خود را در جوامع بشری به یادگار گذاشته اند چنانچه امروز نیز صهیونیست‌ ها در سرزمین فلسطین اشغالی به انجام جنایات مختلف می‌ پردازند. هدف تطبیق بنیادی است با استفاده از روش نقلی به‌ صورت توصیفی و با شیوه محیطی و محدود از ابزار کتابخانه به تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات می‌ پردازد. در نتیجه خداوند در قرآن ماجرای بنی‌ اسرائیل را بیان می‌ کند و ضمن سرزنش آنان بر عقاب آنان نیز تأکید می‌ کند. آنان از فرمان الهی سرپیچی کردند و به عهد و پیمان بسته‌ شده با خدا خداوند پای‌ بند نبودند بنابراین مورد غضب خداوند واقع شدند.

کلمات کلیدی :
بنی‌ اسرائیل، یهود، فساد، سوره‌ی اسراء


مشاهده مقاله
115
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۰ فروردین ۱۴۰۳