دوره 1، شماره 5، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : بهرام سالاری * و وحید ستاری نائینی

چکیده :
شبکه‌های حسگر بی‌سیم، از تحولات مهم دهه‌های اخیر است رفتارهاي قوي آنها باعث ضبط و انتقال داده‌ها در محیط‌های نامطمئن و نامناسب شده است. این سیستم به‌دلیل ویژگی های ذاتی خود و کاربردهای متعددی که دارند، امروزه به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌ و نسبت به سیستم های مشابه خود دارای یکسری مزیت ها و معایب می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تحلیلی مزایا و معایب شبکه‌های حسگر بی‌سیم و ارائه راه‌کارهای پیشنهادی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت مروری و توصیفی- تحلیلی است. داده های به دست آمده، به روش کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با کارشناسان گردآوری شده است. لذا در گام اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شده. در گام دوم مزایا و معایب شبکه‌هاي حسگر بي سيم گردآوری شد. در گام سوم به بیان راهکارها و پیشنهادات پرداخته شد و در گام چهارم نتیجه گیری نهایی صورت گرفته است. در نتیجه این تحقیق از مزایای شبکه حسگر بی‌سیم می‌توان به مواردی همچون: استفاده مشترک از منابع، کاهش هزینه، قابلیت اطمینان، کاهش زمان، قابلیت توسعه، ارتباطات، برپایی سریع در مواقع اضطراری، مناسب برای محیط هایی که نباید پارازیت و اختلال باشد، قرار نگرفتن در محیط های خطرناک و غیرعاقلانه برای مطالعات مکرر، شیوه اقتصادی به‌صرفه برای جمع‌آوری اطلاعات اشاره کرد. همچنین از مهمترین معایب شبکه حسگر بی‌سیم می‌توان به مواردی همچون: فقدان زیرساخت، استفاده از لینک بی‌سیم، چندپرشی بودن، خودمختاری نودها در تغییر مکان، مشکلات امنیتی، تنگناهای سخت‎افزاری، تعداد زیاد گره‌ها، چگالی بالا در توزیع گره‎ها در ناحیه عملیاتی، استعداد خرابی در گره‌ها، تغییرات همبندی، استفاده از روش پخش همگانی در ارتباط بین گره‌ها، داده محور بودن، قابلیت اطمینان، مقیاس‌پذیری، قیمت تمام شده، شرایط محیطی، مسیریابی، توپولوژی، رسانه ارتباطی، توان مصرفی گره‌ها، ارتباط بیدرنگ و هماهنگی، کوتاه بودن طول عمر شبکه، عوامل پیش‌بینی نشده، ویژگی‌های متغیر زمانی و اندازه در شبکه، محدودیت منابع اشاره کرد.

کلمات کلیدی :
مزایا، معایب، شبکه حسگر بی سیم، ارائه راهکار