دوره 4، شماره 38، شهریور 1401، صفحات 27 - 36
نویسندگان : بهزاد نیک فال * و سید عباس حسینی و پرویز احدی

چکیده :
هدف این تحقیق محاسبه بیشینه شتاب زمین (PGA) شهر گرمی است. شهر گرمی با مساحت 4.3 کیلومتر مربع و جمعیت ۲۸۹۶۷ نفر (1395) بر روی مدار 39.01 شمالی و 48.04 شرقی واقع شده است. با توجه به مجاورت گسل تالش (35 کیلومتری شرق) و گسل مغان (28 کیلومتری شمال) و آسیب هایی که از زمین لرزه های شدید در آن مشاهده شده است (مغان 1862 با بزرگای 6.1 ، گرمی 1924 با بزرگای 6.8 و یاردیملی 1998 با بزرگای 6.0) لازم است تا درجه خطر پذیری گستره شهر تعیین و نقشه های ریز پهنه بندی به منظور به روز کردن آیین نامه ها تهیه گردد. در این مطالعه مجموعه اي از منابع لرزه زا و داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زماني از قرن نهم ميلادي تا به امروز در شعاع 150 كيلومتري به كار گرفته شده است، بمنظور برآورد پارامترهاي لرزه خيزي روش Kijko[2000] استفاده شده است. تعيين بيشينة شتاب روي سنگ بستر (PGA) با سه رابطة كاهندگي زیرانجام گرفته است .تحليل احتمالاتي خطر زلزله گرمی با استفاده از برنامة R-CRISIS انجام شده است. نتايج اين تحليل توسط نقشه هاي شتاب طيفي برای احتمال رویداد با بازگشت 475 سال ارائه شده است.

کلمات کلیدی :
تحليل خطر لرزه اي، بيشينه شتاب حركت افقي زمين(PGA) ، روابط كاهندگي، گرمی


مشاهده مقاله
30
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۵ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۱