دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 27 - 41
نویسندگان : فاطمه شرفی * و آزاده خمسه

چکیده :
مصرف فراوان انواع سموم و کودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر بر سلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی و چه از لحاظ تبعات زیست محیطی از قبیل آلودگی آب های زیرزمینی و برهم زدن تعادل زیستی، روز به روز مورد تردید جدی قرار می گیرد. با توجه به افزایش مصرف کود و آفت کش هایی که پیامد آنها زوال باروری خاک، سلامتی و آلودگی هوا، آب و غذا است. امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است. در این سیستم از کشاورزی که احتمالا برگرفته از کشاورزی سنتی باشد، سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند استفاده نشود. کشاورزی ارگانیک فرایندی است که هدف آن تنها تولید محصولات سالم برای تغذیه انسان نیست، بلکه در پی ارتقای سلامت و بهره وری جوامع وابسته به خاک، آب، گیاهان، جانوران و انسانهاست. این سامانه تولید، فرآوری و عرضه محصولات کشاورزی شامل محصولات زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی کشاورزی ارگانیک و فواید چالش های آن می باشد. این پژوهش به روش تجزیه و تحلیل کتابخانه ای- مروری بوده و جمع آوری اطلاعات با مراجعه به پایگاه های اینترنتی، مقالات، کتب، اسناد معتبر علمی و منابع الکترونیکی در این زمینه انجام شده است.

کلمات کلیدی :
کشاورزی ارگانیک، مزایای کشاورزی ارگانیک، چالش های کشاورزی ارگانیک، مواد غذایی


مشاهده مقاله
213
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲