دوره 5، شماره 49، مرداد 1402، صفحات 75 - 87
نویسندگان : ربابه حیدری * و علی محمودی عالمی

چکیده :
سوزن دوزی یا بلوچ دوزی یکی از غنی ترین و زیباترین صنایع دستی به شمار می رود سوزن دوزی بلوچ در میانه مردم بلوچستان و دیگر نقاط ایران و جهان مورد استقبال قرار گرفته و در قالب یک کالای هنری صادرات به کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان صادر می شود.علی رغم برخورداری شهرت فروان این هنر پژوهش های انجام شده در این عرصه کمتر پیرامون نقش وطرح به کار رفته در سوزن دوزی بلوچ صورت گرفته. هدف این پژوهش بررسی نقش و طرح در نقوش سورن دوزی بلوچ است و تلاش است برای پاسخ گفت به این پرسش که آیا بین این نقوش با عناصر طبیعت ومحیط پیرامون زن سوزن دوز بلوچ ارتباطی وجود دارد یا خیر، اگر چنین است عناصر طبیعت به چند دسته می توان تقسیم کرد.در این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که نقش و طرح بکار رفته در سوزن دوزی بیشتر از طبیعت الهام گرفته و زنان بلوچ ضمن توجه محیط پیرامون نقش کار کردی آن ها را نیز در تناسب باشیوه طراحی هندسی مد نظر قرارداده اند.

کلمات کلیدی :
نقش و طرح، سوزن دوزی، بلوچ


مشاهده مقاله
195
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۲