دوره 4، شماره 38، شهریور 1401، صفحات 1 - 18
نویسندگان : اسما زمانی *

چکیده :
بیانیه گام دوم انقلاب به مناسبت چهلمین سالگرد پرشکوه انقلاب اسلامی ایران از طرف مقام معظم رهبری بیان شد که رهبر انقلاب در این بیانیه به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ » ارائه فرموده اند.یکی از مسائلی که به علت ارتباط مستقیم با منابع طبیعی مانند خاک و آب از یک سو و غذاهای انسان ها از سوی دیگر باید در چارچوب توسعه پایدار قرار گیرد، بخش کشاورزی است.از آنجا که کشاورزی اصلی ترین منابع تأمین خوراک انسان است، بنابراین شکی در تلاش برای توسعه آن وجود ندارد.با توجه به این که ایران سرزمین پهناور و چهار فصلی است، توسعه کشاورزی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای توسعه کشاورزی در گام دوم انقلاب با محوریت بیانات مقام معظم رهبری انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی با مبنا قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب و منابع اطلاعاتی موجود در زمینه کشاورزی در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. سرانجام محورهایی از بیانات که مرتبط با توسعه بخش کشاورزی، شامل علم و پژوهش و فناوری های نوین، باور و اعتماد و اطمینان به توانمندی نیروهای جوان، استفاده از فرصت های مادی در بخش کشاورزی و سرمایه گذاری (اقتصاد)، توزیع عادلانه امکانات عمومی (عدالت)، استقلال و قطع وابستگی(استفاده از ظرفیت های طبیعی و تأمین امنیت غذایی) و سبک زندگی بود، استخراج گردید و سپس الگوی راهبردی جهت توسعه کشاورزی ارائه گردید که نتیجه آن به تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی، رونق تولید و صادرات محصول و اقتصاد پایدار کمک می کند.

کلمات کلیدی :
توسعه کشاورزی، بیانیه گام دوم انقلاب، بیانات مقام معظم رهبری، بایدها و واقعیت های انقلاب، امنیت غذایی.


مشاهده مقاله
21
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۱