دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 80 - 95
نویسندگان : اسما زمانی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی عامل های مؤثر در ازدواج موفق بصورت مروری و کتابخانه ای انجام شده است که ابتدا مقالات مرتبط با ملاک های انتخاب همسر و الگوهای ازدواج موفق از سایت های نورمگ و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و گوگل استخراج و بعد مطالب مهم استخراج و در قالب نتایج مهم آورده شدند و بعد این ملاک های مهم در دو گروه مجردها یا در شرف ازدواج و گروهی که ازدواج کرده اند و ازدواج موفق داشته اند طبقه بندی شدند و نتایج نشان داد که از نظر مجردها ملاک هایی مانند اخلاق و ارزش های اخلاقی، ایمان، مسئولیت پذیری و علاقه اولیه مهمترند و افرادی که ازدواج موفق داشته اند عشق اولیه، اعتماد، شناخت درست و انتخاب آگاهانه از ملاک های دیگر مهمتر بودند و این که هفت حیطه تناسب خانوادگی، تناسب فرهنگی، تناسب اعتقادی، تناسب اقتصادی-اجتماعی، تناسب شخصیتی، تناسب تحصیلی و رضایت والدین به عنوان ملاک های انتخاب همسر شناسایی و معرفی گردیدند.

کلمات کلیدی :
ملاک های ازدواج، ازدواج موفق، تناسب خانوادگی، تناسب فرهنگی، تناسب اعتقادی، تناسب اقتصادی-اجتماعی


مشاهده مقاله
285
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مهر ۱۴۰۱