دوره 2، شماره 11، خرداد 99، صفحات 46 - 54
نویسندگان : شهناز بازدار *

چکیده :
ارتباطات كه تا آغاز قرن بیستم، بارزترین جلوه خود را در صنعت مطبوعات متجلی ساخته بود، امروزه با انقلاب دیجیتال، ماهواره‌های مخابراتی، ارتباطات كامپیوتری، محیط‌های مجازی و به‌ویژه پیدایش شبكه‌های اجتماعی مانند «فیس‌بوك»، «توییتر» و «فرند فید» كه از آن با عنوان دومین انقلاب عرصه دیجیتال نام می‌برند، تمامی محاسبات و معادلات جهان را دستخوش تحول و دگرگونی عمیقی ساخته است. توسعه ارتباطات از حوزه روابط بین‌فردی گرفته تا روابط بین‌الملل، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، امنیت، اقتدار ملی، عرصه‌های نظامی و سایر عرصه‌های زندگی را رنگی نو بخشیده است.این مقاله با روش توصیفی به تبیین موضوع توسعه و ارتباطات و نقش این دو بر برنامه ریزی ها ی کلان در ایران می پردازد.

کلمات کلیدی :
ارتباطات، توسعه، انقلاب دیجیتال، جهان، ایران