دوره 3، شماره 23، خرداد 1400، صفحات 35 - 22
نویسندگان : زهرا عبادی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
ملت مسلمان ایران جنگ‌های بسیاری را تجربه و از سرگذرانده است؛ از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیروزی جنگ حوزه‌ی قشر روحانیت و مراجع تقلید است. روحانیون در مناصب مختلفی در پیروزی کشور نقش متعالی داشتند. قشر روحانیت همان قشری است که فعالیت‌هایی را همچون سازماندهی نیروها، تقویت روحیه‌ی معنوی رزمندگان و نیز مبانی و زمینه و راه‌هایی را در بُعد فرهنگی و معنوی انجام دادند چراکه همین قشر است که رزمندگان را هم از جنبه‌ی مادی و هم از جنبه‌ی معنوی رشد کردند و این خود باعث پیروزمند شدن کشور در آن دوران بحرانی بود و شایستگی حضور در جامعه‌ای سعادتمند را که خود آنان شکل دادند پیدا کنند. با توجه به مطالب گفته شده روحانیون و مراجع با حضور خود در هشت سال دفاع مقدس توانستند اقدامات لازم را جهت پیروزی انجام دهند. امروزه انتظار می‌رود که همچون کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن قرار بگیریم و از این مکتب اسلامی دفاع کنیم. لازم به یادآوری است که روش جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه‌ی مطالعه‌ی کتابخانه‌ای بوده است.

کلمات کلیدی :
اقدامات، پیروزی، دفاع مقدس، رزمندگان، مراجع تقلید.