دوره 5، شماره 54، دی 1402، صفحات 29 - 36
نویسندگان : صدیقه غفوری و رضا بنی اسدی *

چکیده :
هر قرآن کريم، معجزه جاويدان پيامبر اسلام و منشور ابدى اين رسالت پس از پانزده قرن همچنان کانون توجه، پژوهش و بررسى انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان است. بخش بسيار چشمگيرى از مطالعات خاورشناسان به شناختن قرآن کريم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان معطوف شده است. اين مطالعات که از اواخر قرن نوزدهم ميلادى گستردگى محسوسى داشته، بنا به ‏دلايل متعددى در دهه¬‏هاى اخير رويکرد نوينى پيدا کرده است. در زمینه تاريخ قرآن، به‏ويژه موضوع جمع و تدوين قرآن در پژوهش‏هاى غربى با رويکردهاى مختلف بررسى شده است. در پژوهش حاضر به بررسی مسأله جمع قرآن، و دیدگاه مستشرقین درباره آن، و نقد و بررسی نظریات ایشان درباره جمع قرآن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
قرآن، جمع قرآن، مستشرقین.


مشاهده مقاله
59
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ آذر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۳۰ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ دی ۱۴۰۲