دوره 1، شماره 1، مرداد 1398، صفحات 59 - 69
نویسندگان : حامد میرزایی * و صادق قارونی

چکیده :
یافتن ساختار اسطوره‌ای در داستان‌ها و افسانه‌های ملل مختلف و تبیین آنها بر اساس عناصر مشترک تکرار شونده، با معرفی الگوی سفر قهرمان توسط جوزف کمپبل، اسطوره‌شناس آمریکایی، به کمال خود می‌رسد. در این فرآیند، ادعا می‌شود که با برجسته‌سازی و تأکید بر مشترکات و چشم پوشی از تفاوت‌ها می‌توان به ساختار یکپارچه‌ای در تمام گونه‌های داستانی دست یافت و بر اساس همین ساختار به‌دست‌آمده، به تحلیل و آفرینش آثار ادبی و هنری پرداخت. این روند در نهایت با معرفی الگوی سفر نویسنده توسط کریستوفر وگلر، تحلیل‌گر و نویسنده هالیوود، به جریانی فراگیر در حوزه تحلیل داستان و فیلمنامه می‌انجامد. در واقع وگلر با مبنا قرار دادن کار کمپبل، نسخه‌ی تنقیح‌ شده‌ای را مبتنی بر نیازهای روایت سینمایی ارائه می‌دهد که کاربرد گسترده‌ای در فیلمنامه‌نویسی پیدا می‌کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، الگوی سفر نویسنده وگلر را به عنوان الگویی کارآمد برای تحلیل بازی‌های ویدئویی پیشنهاد می‌دهد و به علت نزدیکی شیوه‌ی روایت در بازی‌های ژانر نقش‌آفرینی با آثار سینمایی، به تحلیل یکی مهم‌ترین بازی‌های این ژانر (ویچر) می‌پردازد و روایت داستانی آنها را با مراحل مختلف الگوی مذکور تطبیق می‌دهد. این مقاله در نهایت نشان میدهد که الگوی سفر قهرمان وگلر، میتواند در تحلیل عناصر متعددی از بازیهای ویدئویی ژانر نقش آفرینی، موثر باشد، هر چند به واسطه ی تفاوتهای ذاتی میان رسانه ی فیلم و رسانهی بازی کاستی هایی در این الگو یافت می شود که می بایست سفارشی سازی های خاصی روی آن انجام گیرد.

کلمات کلیدی :
بازیهای ویدئویی، ژانر نقش آفرینی، الگوی سفر قهرمان، کریستوفر وگلر، ویچر