بررسی حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA) و عملکرد این نوع حسابداری در کشور ایران
بررسی حسابداری مدیریت زیست محیطی (EMA) و عملکرد این نوع حسابداری در کشور ایران
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحه 29 - 14
نویسندگان : بهنام گودرزی فرد * و علیرضا مومنی

چکیده :
سیستم اطلاعات حسابداری به‌عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می‌تواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت محیط‌زیست از سوی شرکت‌های تولیدی آلاینده برعهده گیرد. اینکه مخارج مصرف شده برای محیط‌زیست از سوی شرکت چگونه در حساب‌ها منعکس شود یا نحوه افشاء آنها چگونه باشد مسائلی هستند که حسابداری می‌تواند با پرداختن به آنها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. حسابداری مدیریت زیست‌محیطی (EMA)، به‌عنوان شاخه درون‌سازمانی حسابداری محیط‌زیست یک سامانه اطلاعاتی قوی است که مدیریت را برای کنترل بهینه مصرف مواد خام، جریانات انرژی و سوخت، ایجاد و رفع ضایعات و پسماند، و پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست یاری می‌رساند. EMA به‌عنوان ابزار نوین مدیریت از طریق ارتقاء پاسخگویی زیست‌محیطی، عملکرد زیست‌محیطی و مالی سازمان را بهبود می‌بخشد. در مقاله حاضر به‌دنبال آن هستیم که ضمن اشاره‌ای کوتاه به تاریخچه حسابداری مدیریت زیست‌محیطی، عملکرد این سیستم و چالش‌های پیش‌روی این نوع از مدیریت را در کشور ایران مورد ارزیابی قرار دهیم.

واژگان کلیدی :
حسابداری مدیریت زیست‌محیطی، EMA، حسابداری مدیریت