ثریّا فلّاح پور و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 11 - 1

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سید محسن هاشمی و عطیه نتاج مجد * و طیبه یوزباشی
صفحات 27 - 12

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سودابه ترکاشوند و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 40 - 28

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمّدمهدی کریمی نیا * و سمیّه مجیدی و قاسم سلیمانی و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 69 - 57

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

سعاده حسینی‌شکوه و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 92 - 81

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

عطیه نتاج مجد * و مهدی توکلی
صفحات 100 - 93

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

زهرا مهدوی فخر و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 112 - 101

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حسین عزیزی نژاد
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 82146
شاپا: 2676-5764
حیطه فعالیت: تمام گرایش های (علوم انسانی- هنر- علوم فنی و مهندسی-علوم پایه- کشاورزی و منابع طبیعی- علوم پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت )

 

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر کامران یگانگی-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر عباس صیدی-دکتر محمد ایدی-دکتر محمدحسین محصل-دکت-ر آیت عموزاده-دکتر مهدی ملکی-دکتر مرتضی عسگرانی-دکتر محمدحسین محصل-دکتر علی کرمی-دکتر مسعود اکبرزاده-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر عبدالله حق شناس-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر عباس کیانفر-دکتر فرزانه محمدپور-دکتر مرتضی شکری-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر میثم کرمی پور-دکتر امیر حسینی-دکتر علیرضا عسکرپور-دکتر مصطفی نوری-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر قاسم خدادادی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر بابک هادیان حیدری-دکتر مسعود نظرزاده-دکتر رضا سروش-دکتر فاطمه سهرابی پور-دکتر مهدی نبی پور افروزی-دکتر سبیکه جوینی پور- دکتر مجید کرامتی مقدم

88x31Untitled (1)cope
 
پایگاه های علمی نمایه شده