محمّدعلی ابراهیمی و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم *
صفحات 18 - 23

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

بهزاد نیک فال * و سید عباس حسینی و پرویز احدی
صفحات 24 - 30

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

راضیه قادری جویباری و محمّدمهدی کریمی نیا *
صفحات 41 - 49

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

حجت عباسی * و محمدعلی زارع و سید محمد هاشمی و عسل حیاتی
صفحات 50 - 62

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمد حسین احمدی * و حمزه مرزانی و فرهاد عمورضایی و فاطمه تاجیک
صفحات 89 - 99

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمّدعلی ابراهیمی و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم
صفحات 114 - 126

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حسین عزیزی نژاد
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 82146
شاپا: 2676-5764
حیطه فعالیت: تمام گرایش های (علوم انسانی- هنر- علوم فنی و مهندسی-علوم پایه- کشاورزی و منابع طبیعی- علوم پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت )

 

اعضای هیات تحریریه

 

دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر کامران یگانگی-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر عباس صیدی-دکتر محمد ایدی-دکتر محمدحسین محصل-دکت-ر آیت عموزاده-دکتر مهدی ملکی-دکتر مرتضی عسگرانی-دکتر محمدحسین محصل-دکتر علی کرمی-دکتر مسعود اکبرزاده-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر عبدالله حق شناس-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر عباس کیانفر-دکتر فرزانه محمدپور-دکتر مرتضی شکری-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر میثم کرمی پور-دکتر امیر حسینی-دکتر علیرضا عسکرپور-دکتر مصطفی نوری-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر قاسم خدادادی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر بابک هادیان حیدری-دکتر مسعود نظرزاده-دکتر رضا سروش-دکتر فاطمه سهرابی پور-دکتر مهدی نبی پور افروزی-دکتر سبیکه جوینی پور- دکتر مجید کرامتی مقدم

88x31Untitled (1)cope
 
پایگاه های علمی نمایه شده